021 9599

Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in CLAIM EXPERT SERVICES SRL

Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in CLAIM EXPERT SERVICES SRL

CLAIM EXPERT SERVICES SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, str. Sagetii nr. 2, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti, sub numarul J40/20173/02.12.2008, cod fiscal RO24814049, reprezentata legal prin Dl. MIKOLAJ OVCARIC in calitate de Director General si prin Dl. TONI NICULAE, in calitate de Membru Board,prelucreaza date cu caracter personal conform legii si in special conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Ofiterul cu protectia datelor desemnat de catre CLAIM EXPERT SERVICES SRL poate fi contactat de catre dumneavoastra la adresa de e-mail dpo@claimexpert.ro.dpo@claimexpert.ro.

Scopul acestei notificari este informarea dumneavoastra specifica cu privire la scopurile prelucrarii, temeiul juridic al prelucrarii, durata prelucrarii, destinatarii datelor cu caracter personal colectate, modalitatile de exercitare a drepturilor individuale precum si informatii legate de scopul secundar al procesarii, daca datele vor fi prelucrate intr-un alt scop decat cel pentru care au fost colectate.

CLAIM EXPERT SERVICES SRL va depune toate eforturile pentru ca datele dumneavoastra personale sa fie procesate in mod legal, echitabil, transparent si in siguranta.

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre CLAIM EXPERT SERVICES SRL:

 • Date personale de identificare: nume, prenume, varsta, data nasterii, adresa de domiciliu, adresa de coresondenta, sex, telefon, e-mail, CNP, nationalitate, semnatura olografa.
 • Date cu caracter personal privind sanatatea: date privind starea de sanatate fizica si psihica sau afectiunile medicale declarate in chestionarele medicale si care rezulta din analizele medicale efectuate la incheierea unui contract individual de munca, datele medicale ce reies in urma prezentarii certificatelor medicale.
 • Date cu caracter personal privind familia: starea civila, detalii despre familie / sot / sotie / copii / persoane in intretinere. Refuzul prelucrarii acestor tipuri de date va determina sa nu beneficiati de calculul deducerii personale conform legii si de acordarea unor drepturi/facilitati prevazute de Contractul Colectiv de Munca, incheiat la nivelul CLAIM EXPERT SERVICES SRL.
 • Date cu caracter personal privind educatia si experienta profesionala: istoric functii detinute, educatie si training, calificari, certificari, datele din Curriculum Vitae.
 • Date cu carcter personal sensibile: (informatii legate de contul bancar, venituri, facilitati fiscale sau beneficii sociale, obligatii fiscale, venituri din alte surse, certificate de cazier fiscal si judiciar pentru angajatii care indeplinesc activitatea de constatare a daunelor).
  Datele cu caracter personal enumerate de la punctele 1-5 sunt necesare pentru executarea contractului individual de munca si indeplinirea unor obligatii legale.
 • Informatii cu privire la locatia, imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice: inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediul CLAIM EXPERT SERVICES SRL, inregistrarile locatiei prin sistemele GPS instalate pe vehicule, inregistrarile audio ale convorbirilor telefonice din Departamentul Servicii Clienti, inregistrarile audio-video captate la diferite evenimente organizate prin CLAIM EXPERT SERVICES SRL, adresa IP captata la utilizarea website-urilor. Datele sunt necesare in vederea asigurarii pazei si protectiei in locatiile CLAIM EXPERT SERVICES SRL, a monitorizarii bunurilor in caz de furt dar si pentru indeplinirea unor obligatii legale, a imbunatatirii serviciilor oferite si solutionarii reclamatiilor, dar si in scopuri de instruire, educationale si de marketing.

Scopurile in care CLAIM EXPERT SERVICES SRL poate prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal sunt:

 • prestarea serviciilor pentru beneficiarii sai, in numele si pentru acestia, cum ar fi, dar nu exclusiv, servicii centru de contact cu clientii, notificarea, avizarea, constatarea si evaluarea daunelor;
 • raportari interne sau catre alte entitati ale grupului din care CLAIM EXPERT SERVICES SRL face parte;
 • efectuarea de analize statistice;
 • solutionarea solicitarilor primite;
 • solutionarea potentialelor litigii, inaintate instantelor (de drept comun sau arbitrale, din tara sau strainatate);
 • identificarea clientilor, candida?ilor, angaja?ilor, inclusiv efectuarea de verificari de integritate si detectarea si prevenirea potentialelor fraude (de exemplu prevenirea platilor nejustificate la dosarele de dauna instrumentate);
 • comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;
 • asigurarea masurilor de securitate necesare (supraveghere audio-video);
 • instruirea si evaluarea performantei profesionale;
 • administrarea resurselor de personal;
 • stocarea in format fizic si electronic in dosarele si sistemele CLAIM EXPERT SERVICES SRL.

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor dumneavoastra pentru scopurile mai sus mentionate sunt:

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi utilizate in vederea respectarii obligatiilor noastre legale privind legislatia muncii, reglementarile fiscale, sanatatea si securitatea in munca, indeplinirea obligatiilor contractuale sau in vederea asigurarii intereselor noastre legitime cu privire la serviciile prestate pentru si in numele beneficiarilor, solutionarea solicitarilor primite si desfasurarea activitatii SC CLAIM EXPERT SERVICES SRL in concordanta cu prevederile legislatiei in vigoare si a altor normative aplicabile.
Consimtamantul dumneavoastra pentru alte scopuri

Categoriile de destinatari catre care se pot transmite datele personale colectate:

 • entitatile prestatoare de servicii, conform contractelor incheiate de CLAIM EXPERT SERVICES SRL pentru serviciile furnizate de acestia;
 • autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, organele statului competente in materie penala, organele abilitate prin lege sa cerceteze producerea evenimentului), ca urmare a unei obligatii legale a CLAIM EXPERT SERVICES SRL;
 • alte companii din cadrul Grupului VIG (nationale si/sau internationale).

Transferul datelor cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala:

CLAIM EXPERT SERVICES SRL E ar putea sa transfere datele personale catre alte companii din cadrul Grupului VIG, aflate in afara Spatiului Economic European. Pentru astfel de transferuri, CLAIM EXPERT SERVICES SRL a luat o serie de masuri pentru a asigura un nivel adecvat de protectie a persoanelor fizice, similar cu cel oferit de legislatia europeana. Printre aceste masuri se regasesc si incheierea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european.

Pastrarea datelor cu caracter personal:

Vom stoca datele dumneavoastra cu caracter personal in conformitate cu termenele legale prevazute de legislatia aplicabila si normelor interne. Vom stoca datele dumneavoastra cu caracter personal atata timp cat este necesar pentru indeplinirea obligatiilor noastre legale sau contractuale sau pentru a formula, exercita sau pregati aparari in legatura cu orice pretentii legale. Atunci cand datele dumneavoastra cu caracter personal nu mai sunt necesare in aceste scopuri, acestea vor fi sterse in conditii de siguranta.

Drepturile de care beneficiati in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale:

 • Dreptul de informare si acces la datele cu caracter personal – va ofera posibilitatea sa fiti informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, sa obtineti din partea CLAIM EXPERT SERVICES SRL o confirmare a faptului ca va prelucram sau nu datele personale si ce astfel de date sunt prelucrate.
 • Dreptul la rectificare – puteti solicita rectificarea sau actualizarea datelor inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.
 • Dreptul la stergerea datelor sau “dreptul de a fi uitat” – puteti solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.
 • Dreptul de a va retrage consimtamantul – consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii- puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteti solicita sa primiti datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de noi.
 • Dreptul la opozitie – puteti sa va opuneti, in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ – puteti solicita interventie umana din partea CLAIM EXPERT SERVICES SRL , de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.
 • Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protec?ia datelor.
 • Dreptul de a va adresa justi?iei.
 • Dreptul de a fi notificat de catre CLAIM EXPERT SERVICES SRL privind bresele de securitate care au/ar putea avea impact asupra datelor dumneavoastra personale.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra sau pentru a obtine informatii suplimentare, va puteti adresa Responsabilului cu Protectia Datelor Personale din cadrul CLAIM EXPERT SERVICES SRL prin:

Pentru a depune o sesizare/reclamatie la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt:

Web site: http://www.dataprotection.ro/
Email: anspdcp@dataprotection.ro

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212

Cabinet Presedinte: +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60

Actualizarea prezentei informari privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

Prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in CLAIM EXPERT SERVICES SRL se supune unor revizuiri periodice. Cea mai recenta actualizare a prezentei informari privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de [01.03.2021].