021 9599

Acte daune CASCO

Cartea de identitate / buletin de identitate a/al asiguratului sau a/al delegatului
Permisul de conducere al persoanei care se afla la volan in timpul producerii evenimentului
Certificat de inmatriculare al masinii avariate
Copie a politei CASCO sau cunoasterea numarului si seriei politei de asigurare
Proces verbal, Anexa 2 sau orice alt act emis de politie din care sa reiasa cum si cand s-a intamplat evenimentul si – daca este cazul – cine este vinovat de producerea daunei; aceste acte trebuie prezentate in original
Imputernicire de la firma, in cazul in care masina este in proprietatea unei firme
Procura notariala, in cazul in care nu se poate prezenta proprietarul la constatare
Imputernicire de la firma de leasing, in cazul in care masina este in proprietatea unei firmei de leasing.

* Actele mentionate pe acest site reprezinta minimum necesar pentru deschiderea dosarului de dauna ; inspectorii de dauna pot solicita de la caz la caz acte suplimentare dupa efectuarea constatarii.